Tri ân những “chiến sĩ” quả cảm nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

Từ đầu năm đến nay, 2 đợt dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sinh mạng cộng đồng. Sự hy sinh thầm lặng của những người nơi tuyến đầu chống dịch đã mang lại bình yên cho đất nước.