Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại Hà Nội gắn liền với tổ chức đấu giá, quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Sự kiện ''Giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; Tổ chức đấu giá, quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung'' sẽ diễn ra từ 29/10 đến 02/11 tại 1 số đường phố thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.