Tên lửa Vega phóng thành công đưa vệ tinh lên quỹ đạo

Vào sáng ngày 3/9, Công ty Arianespace đã phóng thành công tên lửa Vega từ Guiana (Pháp). Đây là chuyến bay đầu tiên của tên lửa trong hơn 1 năm, mang theo 53 vệ tinh lên quỹ đạo.