Độc đáo lễ hội làng So diễn ra tại ngôi đình đẹp nhất Xứ Đoài

Sáng ngày 17/3, Lễ hội truyền thống đình làng So - Di tích Quốc gia đặc biệt thuộc xã Cộng Hoà và Tân Hoà (Quốc Oai - Hà Nội) chính thức khai hội với nhiều hoạt động tế rước truyền thống nhằm tri ân công đức của ba vị Thành hoàng làng đã có công giúp vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân ở thế kỷ thứ X.