Đặng Phương Thảo – Hành trình đi đến thành công

“ĐỂ CÓ ĐƯỢC THÀNH CÔNG BẠN CẦN PHẢI CÓ NỘI LỰC.” Đây chính là lời nói của Phó chủ tịch thương hiệu mỹ phẩm Lily Lala và Đại sứ Cerabe: Đặng Phương Thảo chia sẻ.