Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam gặp mặt thân mật kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 22/6/2024, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt thân mật của Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam (nongthonvaphatttrien.vn) nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ( 21/6/1925-21/6/2024).