Ths.BS. Trần Thị Thúy Phượng có bài báo cáo tại buổi Hội thảo Khoa học và Đào tạo Liên tục về Exosome đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 14/05/2023 vừa qua, tại Khách sạn Caravelle Sài Gòn đã tổ chức thành công buổi Hội thảo Khoa học và Đào tạo Liên tục - Liệu pháp Exosome trong điều trị da liễu - Thẩm mỹ da với 4 bài báo cáo khoa học của 4 chuyên gia hàng đầu Việt Nam và trên Thế giới.