Chuyên trang điện tử hội nhập, văn hóa và phát triển - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn

29/07/2021 13:13

Để đáp ứng những nhu cầu thông tin chuyên sâu về hội nhập, văn hóa và phát triển - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn, vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép Chuyên trang Hội nhập của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.

Logo của Chuyên trang Hội nhập - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ 

Chuyên trang Hội nhập - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ có nhiệm vụ phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông tin, giới thiệu những bài viết, công trình nghiên cứu chuyên sâu về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Văn hóa gắn với phát triển xã hội. Thông tin chuyên sâu về các chuyên đề: Toàn cảnh hội nhập; Kết nối xanh; Dòng chảy văn hóa; Đồng hành Việt. Chuyên trang Hội nhập do Nhà báo, Thạc sĩ Vương Xuân Nguyên trực tiếp phụ trách.

Từ Đại hội IX của Đảng đến nay, quan điểm của Đảng về “toàn cầu hóa” và “hội nhập quốc tế” ngày càng đầy đủ và đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Từ nhận thức về “quốc tế hóa” đã phát triển thành nhận thức về “toàn cầu hóa kinh tế” và đi đến nhận thức về “toàn cầu hóa”. Trên cơ sở thực tiễn về “toàn cầu hóa”, Đảng và Nhà nước ta đưa ra chủ trương “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực”, “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác” và ngày nay là chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”, “nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế”, “đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác”. Trong đó, Hội nhập về Văn hóa được xác định là rất quan trọng trong tiến trình xây dựng Văn hóa nền tảng tinh thần của dân tộc. Đồng thời, Hội nhập cũng là động lực cho sự phát triển.

Thông tin trên chuyên trang Hội nhập - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ sẽ góp phần làm rõ một số luận điểm có liên quan:Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế giúp văn hóa Việt Nam có được cơ hội quảng bá rộng rãi trên thế giới; Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nền kinh tế số tạo ra những thuận lợi cho sự phát triển văn hóa Việt Nam, giúp chúng ta khai thác tiềm năng kinh tế của văn hóa trên môi trường số; Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang tạo ra sự tích cực xã hội và tích cực văn hóa cho người dân, là cơ hội thúc đẩy tinh thần tự quản, năng lực làm chủ của nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động và sáng tạo văn hóa; Chủ trương hội nhập quốc tế chủ động, tích cực, toàn diện của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho văn hóa Việt Nam hội nhập và phát triển...

Vì thế, những thông tin về Hội nhập - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/ dưới góc nhìn chuyên sâu về Văn hóa và Phát triển sẽ vô cùng cần thiết không chỉ với các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân mà còn trở nên vô cùng cần thiết trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng giúp cho nhân dân trong nước hiểu rõ những cơ hội và thách thức trong hội nhập. Đồng thời cũng giúp cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối ngoại giao và Hội nhập quốc tế: “Việt Nam muốn là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới”.

****

CHUYÊN TRANG HỘI NHẬP CỦA TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN 

Tổng Biên tập: TS. Phạm Việt Long

Phó Tổng Biên tập: Nhà báo Vũ Xuân Bân; PGS.TS Phạm Hùng Việt

Phụ trách chuyên trang: Thạc sĩ Vương Xuân Nguyên

Giấy phép số: 247/GP- BTTTT cấp ngày 07/05/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông

VPGD: JA08, KBT Thiên đường Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Địa chỉ: Số 9 ngõ 26, phố Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội ĐT: 024.3511.2850 - Hotline: 08.4646.0404.

Email: toasoan.hoinhap@gmail.com Website: https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn/

 

 Phương Lan

Thu Dung

Bạn đang đọc bài viết "Chuyên trang điện tử hội nhập, văn hóa và phát triển - https://hoinhap.vanhoavaphattrien.vn" tại chuyên mục TRUYỀN THÔNG.

Cảm ơn bạn đã tìm hiểu những thông tin tham khảo về: Tin tức hoạt động nội bộ của Công ty Cổ phần Truyền thông Đời sống và Phát triển và thông tin về sản phẩm dịch vụ do Công ty phối hợp với đối tác, khách hàng giới thiệu trên Website http://propr.vn/ theo ĐKKD 0108933403 của Sở KH & ĐT Hà Nôi và Quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 72/2013/NĐ - CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ.