Lai lịch Hồ Gươm

Hồ Lục Thủy (Hồ Gươm, hồ Hoàn Kiếm) xưa là đầm nước lớn bị cát bồi lấp, phía bắc giáp với thôn Minh Hương (nay là phố Cầu Gỗ), phía tây ăn tới Nhà thờ Lớn, phía nam kéo dài xuống tận phố Hàng Chuối ngày nay.