"Giải pháp tự chủ tài chính của các cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam"

Đó là chủ đề Hội thảo do TS Đặng Vũ Cảnh Linh, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và PGS TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Người làm báo đồng chủ trì sáng nay 14/4 tại 53 Nguyễn Du, Hà Nội. Đông đảo lãnh đạo các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tham dự Hội thảo.