Về Tế Tiêu xem múa rối

Trong khi làng Đào Thục (Đông Anh), Chàng Sơn (Thạch Thất) nổi tiếng với nghệ thuật rối nước thì làng Tế Tiêu (thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) là ngôi làng duy nhất ở Hà Nội còn bảo lưu được cả trò múa rối cạn và rối nước. Đây là nguồn lực để Tế Tiêu vừa bảo tồn và phát huy giá trị di sản vừa phát triển du lịch, lan tỏa hình ảnh đẹp về quê hương Đại Nghĩa...