Chương trình Gala Truyền thông và Biểu dương “Rạng Rỡ Việt Nam năm 2020”

Nhằm biểu dương những tấm gương Thầy thuốc, Nhà khoa học, Nghệ nhân, Doanh nhân đã tích cực ủng hộ vật chất, tinh thần trong phòng chống COVID -19, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt tại miền Trung và tôn vinh những sáng kiến cải tiến KHKT, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, chiều mai (24/01), tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á Thái Bình Dương phối hợp cùng một số cơ quan tổ chức Chương trình Gala Truyền thông và Biểu dương “Rạng Rỡ Việt Nam năm 2020”.