Trao giải cuộc thi sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức trao giải cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020.