Huyện Quốc Oai tập trung nguồn lực duy trì 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 10-11, thông tin tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại diện UBND huyện Quốc Oai đã thông tin về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường 10 tháng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới