Những nét đặc trưng của lan rừng Việt Nam

Các cuộc khảo sát đã cho thấy khu vực Châu Á và vùng Đông Nam Á là nơi tập trung của rất nhiều loại lan rừng khác nhau. Và Việt Nam cũng là đất nước có sự đa dạng phong về các chủng loại lan.